Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

Publicaties  Dag ladder!

Dag ladder!

Over overheidsparticipatie en community-building als gemeentelijke missie.
Soms komen veranderingen in een stroomversnelling als dingen beginnen te schuren. Als je merkt dat iets tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ denken in zit en het op allerlei manieren kraakt en schuurt. Een mooi schurend stel is dat van overheidsparticipatie en de participatieladders. Want wat moet je met een ladder in de netwerksamenleving? En, als een ladder niet meer voldoet als houvast, hoe kun je dan als gemeente op een andere manier vorm geven aan je nieuwe rol van netwerkpartner? Stel dat je als gemeente alles wat je voortaan doet in het teken stelt van communitybuilding? Dat dat de nieuwe missie wordt in gemeenteland, de identiteit van de gemeente 3.0. Zou dat helpen als houvast, geeft dat meer richting en ruimte voor de rol van netwerkpartner in de doe-het-zelf-samenleving en versterkt dat de ontwikkeling van de ‘doe-democratie’? Lees daar meer over in het artikel 'Dag ladder!'