Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

Publicaties  De lessen uit woonservicewijken voor toekomstige wijkgerichte zorg en welzijn

De lessen uit woonservicewijken voor toekomstige wijkgerichte zorg en welzijn

In opdracht van stadsdeel Amsterdam Zuidoost evalueerde ik vanuit 7Zebra's samen met Margot Gerritsen de woonservicewijken in het stadsdeel.
Uit de evaluatie kwamen zes lessen die relevant zijn voor het organiseren van wijkgerichte zorg en welzijn in de toekomst. Zoals: kleiner denken en meer organisch werken; bewoners meer als partners beschouwen; minder nieuwe concepten in buurten en wijken lanceren en meer aandacht hebben voor bestaande structuren en netwerken; meer investeren in inspiratie als aanjager van vernieuwing en het verbinden tussen initiatieven en partners. Download het volledige evaluatierapport.