Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

Publicaties  Uitnodiging om te kantelen

Uitnodiging om te kantelen

In november 2014 heeft de Woldense Raad besloten om voor vier jaar een budget van
€ 250.000,-- per jaar beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke initiatieven. Samen met inwoners heeft de raad verkend wat de beste manier is om het geld toe te kennen. De aftrap daarvoor was een rondetafel-gesprek tussen raadsleden, inwoners en andere deskundigen.

Mijn bijdrage aan dat gesprek was een reactie op de stelling ‘de prioriteit bij de toekenning ligt in de sociale infrastructuur’. Ik deed de suggestie om drie kantelingen te maken, die initiatiefrijk De Wolden en de gemeenschapszin in dorpen en wijken kunnen versterken. Ookj als een uitnodiging naar beide kanten: bewonersgroepen en plaatselijk belangen én de raad.

Kanteling 1: van fysiek naar sociaal 
Kanteling 2: van wat kunnen we niet naar wat kunnen we wel
Kanteling 3: van 'eerst plan & beleid, dan actie & doen' naar 'eerst actie & doen en dan evt. nog plan/beleid'

Hier lees je meer over deze kanteloproep.