Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

"Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren" - 12 verhalen over gemeenschapsgericht leiderschap

Wat gebeurt er in een organisatie die meer ruimte wil maken voor communities in buurten en wijken?
Hoe zien gemeenschapsgericht leiderschap en bestuur, beleid en strategie er in de praktijk uit? Dat wil zeggen: niets meer doen zonder bewoners, maar werken vanuit de krachten en het potentieel van buurten en wijken en wat voor gemeenschappen belangrijk is. Met welke transformaties en welk gedoe krijg je als leider van een maatschappelijke organisatie dan te maken?

Over deze vragen heb ik leiders uit het publieke domein geïnterviewd die daarmee aan het pionieren zijn. Bestuurders en directeuren van gemeenten, landelijke en lokale bewonersorganisaties, bibliotheken, religieuze gemeenschappen, een welzijnsorganisatie, een woningcorporatie, verschillende zorgorganisaties en een hospice.

Het gratis e-boek met hun verhalen, ervaringen en lessen kun je hier lezen of downloaden

En er is meer...

  • een artikel n.a.v. een gesprek met wethouders die pionieren met gemeenschapsgericht leiderschap
  • en een podcast van Marije van den Berg met Thijs en Mierlo en mij, die je hier kunt beluisteren.