Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

"Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren" - 12 verhalen over gemeenschapsgericht leiderschap

Wat gebeurt er in een organisatie die meer ruimte wil maken voor communities in buurten en wijken?
Hoe zien gemeenschapsgericht leiderschap en bestuur, beleid en strategie er in de praktijk uit? Dat wil zeggen: niets meer doen zonder bewoners, maar werken vanuit de krachten en het potentieel van buurten en wijken en wat voor gemeenschappen belangrijk is.
Met welke transformaties en welk gedoe krijg je als leider van een maatschappelijke organisatie dan te maken?

Over deze vragen heb ik leiders geïnterviewd die daarmee aan het pionieren zijn. Bestuurders en directeuren van gemeenten, landelijke en lokale bewonersorganisaties, bibliotheken, religieuze gemeenschappen, een welzijnsorganisatie, een woningcorporatie, verschillende zorgorganisaties en een hospice.

Hun verhalen zijn in deze publicatie gebundeld. Het boek verschijnt 10 november te bestellen via deze link: https://www.planenaanpak.nl/forms/bestelformulier-boek Kosten: € 12,- plus verzendkosten

Nieuwsgierig naar een voorproefje? Marije van den Berg heeft met Thijs van Mierlo van LSA bewoners en mij een podcast gemaakt over gemeenschapsgericht leiderschap. Hier kun je hem beluisteren.